DIA MUNDIAL SÍNDROME DE DOWN – COLEGIO LA PURÍSIMA

En la celebració d’aquest dia es selecciona un tema central. Per a l’any 2023, el lema del Dia Mundial de la Síndrome de Down és ❞Amb nosaltres, no per nosaltres❞.🧦

🔝Es tracta d’un enfocament de la discapacitat basat en els drets humans. Les persones amb discapacitat no han de ser objectes de caritat mereixedores de compassió, sinó que se’ls deuen reconèixer els seus drets i accedir a les mateixes oportunitats que els altres.💙