PROGRAMACIÓ, ROBÒTICA, DRONS I DISSENY – IMPRESSIÓ 3D

Com es va informar a finals del curs passat i a les reunions informatives de principi de curs, aquest any es posa en funcionament la implantació del Projecte Edinnova, el qual afecta a més de 550 alumnes de tot el nostre col·legi.

Sense cap dubte l’aposta de la direcció pedagògica i la titularitat, més la plena implicació del professorat en una formació contínua, han fet possible que el projecte sigui una realitat i el col·legi un referent dins l’àmbit de la innovació educativa.

No escapa a ningú que en tecnologia, una dècada en l’actualitat equival a un segle en la història i els avanços són cada vegada més ràpids en totes les àrees professionals (medicina, comunicació, transport,…) Així doncs, el fet d’integrar una aula de robòtica, l’ús de drons i el disseny-impressió 3D en l’escola comporta el repte d’implicar, créixer en l’ús i domini de les noves
tecnologies i, també, ampliar l’àmbit competencial dels nostre alumnat per un futur millor.

No tenim cap dubte de la necessitat de continuar cap endavant en fermesa i tot gràcies a la bona recepció del projecte per part dels pares

https://www.facebook.com/924385777637975/videos/1543912629018617/