EGIPTE

Bon día!
¿Què tal Egipte per començar la setmana? Idò vos ho contam:

Sixth pupils have developed a multidisciplinary task. We have related ancient history, with mathematical geometry and our wonderful plastic arts. That’s the result.

Els alumnes de 6è hem elaborat una tasca multidisciplinar. Hem relacionat la història antiga, amb la geometria matemàtica i les nostres meravelloses arts plàstiques. Aquest és el resultat.