MESURES PREVENTIVES COVID-19 – COL·LEGI LA PURÍSSIMA

Recordem la importància de seguir les recomanacions i mesures de prevenció  enfront als contagis de la COVID-19.

  • Molt important PRENDRE TEMPERATURA als nostres fills cada matí, abans d’assistir a l’escola. Recorda que no es pot assistir a l’escola amb una temperatura superior a 37.5ºC i, de ser així, vos heu de posar en contacte amb el vostre centre de salud.

  • Respectar les 3 EMES: metres de distància, mans netes i mascareta.

  • Respectar els HORARIS D’ENTRADA i SORTIDA del centre educatiu, amb l’objectiu d’evitar les aglomeracions a la porta de l’escola.

 

  • Si es presenta algún símptoma relacionat amb la COVID-19 (tos, dolor de gargamella, febre…), contacta amb el telèfon gratuït de INFO-COVID pediàtric.

 

CUIDEM LA SALUT DE TOTS ENTRE TOTS