CENTRE OCUPACIONAL

CENTRE OCUPACIONAL

El nostre centre té com a objectiu garantir els serveis de teràpia ocupacional i d’ajust personal i social a les persones amb discapacitat, quan pel grau de la seva minusvalidesa no puguin integrar-se en una empresa o en un centre especial d’ocupació.

El servei ocupacional fomenta la participació activa de les persones amb discapacitat en la vida social, a través de diferents tallers que giren i són motivades per l’interès dels usuaris.

El perfil d’usuari va dirigit a persones majors de 18 anys.

REQUISITS:

Persones amb discapacitat intel·lectual i del desenvolupament, majors de 16 anys o menors en casos excepcionals, a partir del 33% de discapacitat.
Persones amb discapacitat psíquica associada a un trastorn mental, majors de 18 anys, a partir del 33% de discapacitat.

Places autoritzades: 66 Places

Places concertades: 60 Places


EL NOSTRE CENTRE OCUPACIONAL:

L’objectiu principal del Centre Ocupacional La Puríssima és garantir una formació integral de la persona, per aquest motiu s’ofereixen uns serveis multidisciplinaris a través de diferents tallers i serveis.

La finalitat és aconseguir una major autonomia personal, així com fomentar i potenciar diferents habilitats per a facilitar la seva integració familiar i social mitjançant activitats terapèutiques ocupacionals o de benestar.

El centre manté un concert de 60 places amb el Consell de Mallorca, Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS), i disposa de 6 places més autoritzades.

 


FORMULARI DE CONTACTE:

En aquest formulari ens facilitaran les dades bàsiques de contacte per a poder parlar amb vosaltres i informar-vos de tot allò que necessitin sobre el nostre centre.

Després d’haver-ho emplenat, ens posarem en contacte amb vostès.

Gràcies pel seu interès.