NUEVA NORMATIVA COVID-19 – CURSO 2021/2022

Acceso a la nueva normativa COVID -19 para el próximo curso educativo 2021/2022.

Resolució conjunta del conseller d’Educació i Formació Professional i de la consellera de Salut i Consum de 4 de juny de 2021 per la qual s’aproven les mesures excepcionals de prevenció, contenció, coordinació, organització i funcionament per fer front a la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 per als centres educatius no universitaris de la comunitat autònoma de les Illes Balears durant el curs 2021-2022.

Normativa COVID19, 4 de junio – Curso 2021/2022