Documents

CIRCULAR INFORMATIVA del curs 2019/2020.  *Novetats*

DOCUMENTS ADMINISTRATIUS

Document per a la domiciliació bancària.

Imprès de matrícula:

Imprès de matrícula d’ Educació Infantil

Imprès de matricula d’ Educació Primària, Secundària i FPB

Imprès de matrícula d’ Educació Especial

Imprès de matrícula del Centre Ocupacional

 


DOCUMENTS GENERALS DEL CENTRE

 

 


DOCUMENTS EDUCATIUS

CIRCULAR INFORMATIVA del curs 2019/2020.

CENTRE D’ EDUCACIÓ

(EI, EP, ESO, FPB específic, PQIE)

IMPRESOS D’AUTORITZACIONS I SOL·LICITUDS

Autorització de la medicació puntual.

Autorització de la medicació permanent.

Autorització per a la recollida d’ alumnes.

Autorització per a sortir sols del centre.

Autorització per a la publicació d’al·lèrgies.

Sol·licitud de documents acadèmics per duplicat.

 


Educació Infantil


Educació Primaria


Educació Secundària Obligatòria


Formació Professional Bàsica (FPB)


Programes de Qualificació Inicial (PQIE)

 

 


CENTRE D’EDUCACIÓ ESPECIAL 

 


CENTRE OCUPACIONAL