Centre Ocupacional

El nostre centre té com a objectiu garantir els serveis de teràpia ocupacional i d’ajust personal i social a les persones amb discapacitat, quan pel grau de la seva minusvalidesa no puguin integrar-se en una empresa o en un centre especial d’ocupació.

El servei ocupacional fomenta la participació activa de les persones amb discapacitat en la vida social, a través de diferents tallers que giren i són motivades per l’interès dels usuaris.

El perfil d’usuari va dirigit a persones majors de 18 anys.

REQUISITS:

Persones amb discapacitat intel·lectual i del desenvolupament, majors de 16 anys o menors en casos excepcionals, a partir del 33% de discapacitat.
Persones amb discapacitat psíquica associada a un trastorn mental, majors de 18 anys, a partir del 33% de discapacitat.

Places autoritzades: 66 Places

Places concertades: 60 Places


 

EL NOSTRE CENTRE OCUPACIONAL:

L’objectiu principal del Centre Ocupacional La Puríssima és garantir una formació integral de la persona, per aquest motiu s’ofereixen uns serveis multidisciplinaris a través de diferents tallers i serveis.

La finalitat és aconseguir una major autonomia personal, així com fomentar i potenciar diferents habilitats per a facilitar la seva integració familiar i social mitjançant activitats terapèutiques ocupacionals o de benestar.

El centre manté un concert de 60 places amb el Consell de Mallorca, Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS), i disposa de 6 places més autoritzades.


QUÈ OFERIM?

No totes les persones som iguals, tampoc aprenem de la mateixa manera, per la qual cosa les intervencions han d’adaptar-se a cada persona de manera individualitzada i en un context de desenvolupament de les habilitats socials. Per això, cuidem a cada usuari depenent de les seves necessitats i aptituds.

Des del Centre ocupacional La Puríssima, oferim un servei assistencial i no assistencial (només en temps COVID) a tots els usuaris, proporcionant-los benestar i atenció individualitzada, respectant sempre el ritme i les característiques de cadascun d’ells. Per això, tenim una diversitat de tallers, que s’adapten a les singularitats dels nostres usuaris.

Actualment, es presta un servei no assistencial per a aquells usuaris que per motius COVID no poden assistir al centre.

 

Per això oferim els següents tallers:

– TALLER HORTICULTURA ECOLÒGICA I MEDI AMBIENT

L’horticultura és la tècnica de conrear plantes en menor escala que l’agricultura, com per exemple els horts urbans. Les tasques principals d’aquest taller són sembrar plantes, trasplantar, abonar, decoració de tests, etc.

A nivell físic ajuda a mantenir la situació física i funcional, entrenament i millora de la motricitat, es treballa la coordinació òcul manual i equilibri.

Tot això es combina amb un projecte de Medi Ambient per a conscienciar de la necessitat de cuidar el planeta i la importància d’unes bones pràctiques mediambientals en els hàbits diaris. Aquest projecte, es duu a terme amb recursos tecnològics, com poden ser els dispositius mòbils.

This slideshow requires JavaScript.

– TALLER EXPRESSIÓ CREATIVA I ARTESANIA

Es parteix dels interessos i necessitats dels usuaris, fomentant la creativitat i expressió pròpies de cadascun.

En un espai adequat per a això se’ls ofereix l’oportunitat d’experimentar, descobrir i donar forma a les seves expectatives partint de la seva pròpia iniciativa i motivació.

– TALLER INTEL·LIGÈNCIES MÚLTIPLES
En aquest taller, potenciem les diferents habilitats i desenvolupem capacitats inimaginables. Cada individu té una ment única i meravellosa, i des d’aquest taller, intentem que cadascun tregui el millor de si mateix.

Per això, Howard Gardner, defineix les següents intel·ligències que, al seu torn, treballem dins del taller.

Intel·ligència Logicomatemàtica.
Intel·ligència lingüística-Verbal.
Intel·ligència Musical.
Intel·ligència Visual-Espacial.
Intel·ligència Naturalista.
Intel·ligència Interpersonal.
Intel·ligència Intrapersonal.

This slideshow requires JavaScript.

– TALLER DE CERÀMICA:

En aquest taller produïm objectes en ceràmica de decoració, bijuteria, parament, ornamentació, etc. Tot això fomentant i motivant la motricitat fina. Per a poder arribar a la fase final del producte, es passa per una sèrie de processos com poden ser: preparació i planificació de la sessió, realització de motlles, execució, enfornat, decoració, etc.

 

This slideshow requires JavaScript.

 

ORIENTACIÓ I SUPORT A LES FAMÍLIES

Funcions que duu a terme la Treballadora Social del centre; pretén ser un espai de trobada amb les famílies i cuidadors on aquests puguin expressar les seves inquietuds, necessitats i dubtes rebent informació del seu interès, així com el suport i orientació legal que precisin a cada moment.

 

ÀREA D’AJUST PERSONAL I SOCIAL

Des de l’Àrea d’Ajust Personal i Social desenvolupem les habilitats socials per a facilitar la seva màxima inclusió a través de l’aprenentatge i/o manteniment de conductes desitjables i valorades en el nostre entorn sociocultural. Es desenvolupa tenint en compte les dimensions de qualitat de vida (Benestar emocional, Benestar material, Relacions interpersonals, Desenvolupament personal, Autodeterminació, Benestar físic, Inclusió social, Drets) en dues línies d’actuació que es desenvolupen en col·laboració amb altres serveis del centre ocupacional: desenvolupament personal i desenvolupament social i en la comunitat.


HORARI DE LA JORNADA:

 

  • MATÍ: Entrada escalonada entre les 8:45h i les 9:15h, depenent del taller.
  • TARDA: Sortida escalonada entre les 15:45h i les 16:15h, depenent del taller.

PROTOCOLS COVID:

Tot el nostre recinte compleix amb la normativa vigent imposada pel Govern, per la qual cosa totes les nostres instal·lacions són espais segurs.

A causa de la nova situació, treballem amb grups bombolles amb un màxim de 15 usuaris. Tot això vol dir que som grups de convivència estables. Els nostres usuaris disposen de material individualitzat i únic per a evitar al màxim el contacte entre persones i entre materials.

Les entrades i les sortides de cadascun dels nostres tallers es fa de manera escalonada amb la qual cosa, evitem massificacions i aglomeracions entre aquests.

Tots els espais comuns, com poden ser patis, banys, passadissos, etc. es desinfecten cada vegada que un taller/usuari ha fet ús d’aquest. Així mateix, incloem en la nostra programació un espai al dia per a aprendre i tenir consciència de la importància de la nostra higiene.

Per a conèixer més sobre l’organització del centre us remetem al Pla de Contingència aprovat i que podeu consultar en la web (www.la-purisima.org) en la pestanya de Documents (PLA DE CONTINGÈNCIA COVID-19 – Centre Ocupacional).


LES NOSTRES INSTAL·LACIONS:

Les nostres instal·lacions estan dotades amb recursos tecnològics, com per exemple: tauletes, ordinadors, accés a internet des de qualsevol part del centre…

El centre ocupacional compta amb instal·lacions exclusives, per la qual cosa no compartim espais amb cap altre servei simultàniament.

Així com:

  • 5 aules, amb un total de 287,35m2
  • Banys diferenciats entre homes i dones
  • Banys adaptats, per a aquells usuaris amb mobilitat reduïda.
  • Pati exclusiu, només per al Centre Ocupacional.
  • Hort
  • Menjador

Deixa un comentari

Col·legi la Purisima