Centre d’Educació

ETAPES I MODALITATS FORMATIVES DEL CENTRE ORDINARI

 

INFORMACIÓ GENERAL D’EDUCACIÓ INFANTIL, PRIMÀRIA I SECUNDÀRIA


EDUCACIÓ INFANTIL

  • Nombre de línies: 2 de segon cicle d’ EI (3-6 anys).
  • Nombre d’ aules concertades : 6 aules.

 


EDUCACIÓ PRIMÀRIA

  • Nombre de línies: 1 línia (excepte en 6è EP – 2 aules).
  • Nombre d’aules concertades: 7 aules.

El Col·legi té una aula adscrita a Nuestra Señora de Montesión per a 1r d’EP.

 


EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA

  • Nombre de línies: 1
  • Nombre d’aules concertades: 4 aules

 


BATXILLERAT

El Col·legi està adscrit al Col·legi La Salle i al Col·legi Verge del Carme.


FORMACIÓ PROFESSIONAL BÀSICA:

Serveis Administratius

Cicle formatiu de dos anys (1r i 2n curs) per a alumnes amb una discapacitat superior al 33 %.

La formació professional bàsica que s’ofereix a La Purísima és un cicle de formació professional destinat a alumnes amb necessitats educatives especials que no han finalitzat l’ESO i que volen prosseguir els estudis cap a un camp de la formació professional. Aquests estudis formen part de l’educació obligatòria i gratuïta.

Accedeix al següent document per a més informació:

INFORMACIÓ DE FORMACIÓ PROFESSIONAL BÀSICA

 

 


HORARI ESCOLAR CURS 2022/2023

A continuació us facilitem l’horari d’entrada i sortida dels alumnes per etapes educatives:


Educació Infantil (3, 4 i 5 anys)

-Entrada a les 9:00h pel pati (part posterior)

-Sortida al migdia (els que no es queden a menjar) a les 12:00h per l’entrada general del centre.

-Entrada migdia (per als quals no es queden a menjar) a les 14:15h per l’entrada general del centre.

-Sortida de 16:00h a 16:15h a les pròpies aules d’infantil. La sortida d’Educació Infantil començarà a les 16:00h donant opció a les famílies de poder venir a recollir-los fins a les 16:15h. Es dona aquest marge de flexibilitat degut al temps que requereix per a realitzar fer una sortida de qualitat.

-Servei de guarderia de 7:30h a 9.00 i de 16:15h a 17:00h

Els/es nins/es que facin ús del servei de guarderia podran accedir a l’espai  habilitat per a això a partir de les 7:30h.


                                                                          Educació Primària

–Entrada a les 9:00h pel pati corresponent.

-Sortida migdia (per a aquells que no es queden a menjar) a les 12_20h

-Entrada migdia (per a aquells que no es queden a menjar) a les 14:15h

–Sortida a la tarda a les 16:15h en el porxo general de l’entrada.

Els/as nens/as de 1r i 2n que facin ús del servei de guarderia podran accedir a l’aula  habilitada per a això a partir de les 7:30h. La resta d’alumnes, el podran fer a partir de les 8:00h i romandran en un dels patis exteriors sota la vigilància d’un/a monitor/a.

 


    Educació Secundària (E.S.O)

-Entrada a les 9:00h pel pati corresponent

-Sortida migdia a les 13:00h

-Entrada migdia a les 14:30h

-Sortida a les 16:20h


L’HORARI DE TUTORIES S’HA DE CONCERTAR AMB EL DOCENT A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA EDUCAMOS.

Deixa un comentari

Col·legi la Purisima