Centre d’Educació

ETAPES I MODALITATS FORMATIVES DEL CENTRE ORDINARI

EDUCACIÓ INFANTIL

  • Nombre de línies: 2 de segon cicle d’ EI (3-6 anys).
  • Nombre d’ aules concertades : 6 aules.

HORARI DE TUTORIES A CONCERTAR AMB EL DOCENT A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA EDUCAMOS.


EDUCACIÓ PRIMÀRIA

  • Nombre de línies: 1 linia.
  • Nombre d’aules concertades: 6 aules.

El CEI Itaca té adscripció per a 1r d’EP a la Purísima.

El Col·legi té una aula adscrita a Nuestra Señora de Montesión per a 1r d’EP.

HORARI DE TUTORIES DEL PROFESSORAT D’EDUCACIÓ PRIMÀRIA (Fés clic per accedir)


EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA

  • Nombre de línies: 1 + 1 (aula punta).
  • Nombre d’aules concertades: 5 aules.

BATXILLERAT

El Col·legi està adscrit al Col·legi La Salle i al Col·legi Verge del Carme.


FORMACIÓ PROFESSIONAL BÀSICA: Serveis Administratius

  • 1r i 2n curs FPB, concertat específic.

Cicle formatiu de dos anys per a alumnes amb una discapacitat superior al 33 %.

HORARI DE TUTORIES DEL PROFESSORAT DE FPB (Fés clic per accedir)


PQIE (Programa de Qualificació Inicial Específica)

Modalitat PQIE: REPROGRAFÍA.
Específic per a persones con discapacitat.

DOCUMENT INFORMATIU DEL PQIE DE REPROGRAFÍA (Fés clic per accedir)

HORARI DE TUTORIES DEL PROFESSORAT DE PQIE (Fés clic per accedir)

 


HORARI EDUCATIU

EI, EP y EE: de 9:00h a 17:00h.

ESO: de 8:00h a 17:00h (excepte els dimecres que la sortida és a les 13:00h).

FPB: de 9:00h a 16:30h.

PQIE: de 9:00h a 15:00h.

Deixa un comentari