Centre d’Educació

ETAPES I MODALITATS FORMATIVES DEL CENTRE ORDINARI

EDUCACIÓ INFANTIL

  • Nombre de línies: 2 de segon cicle d’ EI (3-6 anys).
  • Nombre d’ aules concertades : 7 aules.

HORARI DE TUTORIES A CONCERTAR AMB EL DOCENT A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA EDUCAMOS.


EDUCACIÓ PRIMÀRIA

  • Nombre de línies: 1 linia (excepte 2n EP – 2 línies).
  • Nombre d’aules concertades: 6 aules.

El Col·legi té una aula adscrita a Nuestra Señora de Montesión per a 1r d’EP.

HORARI DE TUTORIES A CONCERTAR AMB EL DOCENT A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA EDUCAMOS.


EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA

  • Nombre de línies: 1 + 1 (aula punta).
  • Nombre d’aules concertades: 4 aules.
  • Número de aulas concertadas: 4 aulas.

 


BATXILLERAT

El Col·legi està adscrit al Col·legi La Salle i al Col·legi Verge del Carme.


FORMACIÓ PROFESSIONAL BÀSICA: Serveis Administratius

  • 1r i 2n curs FPB, concertat específic.

Cicle formatiu de dos anys per a alumnes amb una discapacitat superior al 33 %.

HORARI DE TUTORIES A CONCERTAR AMB EL DOCENT A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA EDUCAMOS.

 


HORARI EDUCATIU

A causa de la situació excepcional de COVID-19, l’horari educatiu d’entrada i sortida del centre es durà a terme de manera escalonada per etapes i cursos. Així mateix, hauran de respectar-se els diferents accessos assignats (segons etapa i curs – Porta 1 i 2) i preguem que es respectin al màxim els horaris establerts i les normes de seguretat i higiene.

ACCÈS PORTA 1

EDUCACIÓ INFANTIL (4t EI – 3 ANYS)  –  Entrada a les 8:45h

EDUCACIÓ PRIMÀRIA (1r, 3r Y 5è EP)  –  Entrada a les 8:55h

EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA (1r i 2n ESO)  –  Entrada a les 9:00h

FORMACIÓ PROFESSIONAL BÀSICA (FPB)  –  Entrada a les 9:10h

 

ACCÈS PORTA 2

EDUCACIÓ INFANTIL (5è EI i 6è EI – 4 i 5 ANYS)  –  Entrada a les 8:45h

EDUCACIÓ PRIMÀRIA (2n, 4t i 6è EP)  –  Entrada a les 8:55h

EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA (3r i 4t ESO)  –  Entrada a les 9:05h

EDUCACIÓ ESPECIAL (EE)  –  Entrada a les 9:10h

 

Deixa un comentari