Centre acreditat per a FP no reglada

El centre està acreditat pel Ministeri de Treball i Immigració i homologat pel Govern Balear per a la realització de cursos no reglats.

El col·lectiu a qui va dirigit són persones amb discapacitat.

Aquests cursos estan subjectes a convocatòries anuals per part del Govern Balear.

Estem acreditats dins l’Especialitat Formativa inclosa al Fitxer d’Especialitats Formatives del Servei Públic d’Ocupació Estatal per realitzar les formacions següents:

Codi Nivell Nom de la especialitat Nombre  d’alumnes Hores
ADGI11DCP 0 Telefonista/recepcionista de oficina 10 500
ADGA12DCP 0 Auxiliar d’empleat d’oficina 10 410
ADGG0408 1 Operacions auxiliars de serveis administratius i generals 10 390+40
ADGG0508 1 Operacions de gravació i tractament de dades i documents 10 360+80
ADGG0208 2 Activitats administratives en la relació amb el client 10 680+120

Document informatiu de l’oferta educativa SOIB del Col·legi La Puríssima  del curs 2018/2019.

Deixa un comentari

Col·legi la Purisima