DOCUMENTS GENERALS – CURS 2021/2022

DOCUMENTS GENERALS

*NOVETATS DEL CURS 2021/22*
CIRCULAR INFORMATIVA del curs 2021-2022

 


NORMATIVA COVID-19

 

Resolució conjunta del conseller d’Educació i Formació Professional i de la consellera de Salut i Consum de 4 de juny de 2021 per la qual s’aproven les mesures excepcionals de prevenció, contenció, coordinació, organització i funcionament per fer front a la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 per als centres educatius no universitaris de la comunitat autònoma de les Illes Balears durant el curs 2021-2022.

Normativa BOIB – Curs 2021/2022


PLANS DE CONTINGÈNCIA COVID-19

 

PLA DE CONTINGÈNCIA COVID-19Centre Educatiu

PLA DE CONTINGÈNCIA COVID-19 – Centre Educació Especial

PLA DE CONTINGÈNCIA COVID-19 – Centre Ocupacional

Col·legi la Purisima