Mostra totes les entrades de Colegio La Purísima

EDUCACIÓ INFANTIL, PRIMÀRIA I SECUNDÀRIA

Benvolgudes famílies,

Vos facilitam diferents continguts del Col·legi La Puríssima per a presentar-nos virtualment.

En cas de necessitar de major informació perquè els teus fills puguin assistir, a partir del curs 2021-22, preguem vos poseu en contacte en nosaltres:

Telèfon971 733 868

Emailorientacion@la-purisima.org

També, pots deixar les teves dades en el formulari de contacte que trobaràs al final de la pàgina.

Estarem encantats d’atendre’t.


EDUCACIÓ INFANTIL, PRIMÀRIA I SECUNDÀRIA

 

INFORMACIÓ D’EDUCACIÓ INFANTIL, PRIMÀRIA I SECUNDÀRIA

 


FORMULARI DE CONTACTE:

En aquest formulari ens facilitaran les dades bàsiques de contacte per a poder parlar amb vosaltres i informar-vos de tot allò que necessitin sobre el nostre centre.

Després d’haver-ho emplenat, ens posarem en contacte amb vostès.

Gràcies pel seu interès.

 


 

EDUCACIÓ ESPECIAL

Benvolgudes famílies,

Vos facilitam diferents continguts del Col·legi La Puríssima per a presentar-nos virtualment.

En cas de necessitar de major informació perquè els teus fills puguin assistir, a partir del curs 2021-22, preguem vos poseu en contacte en nosaltres:

Telèfon971 733 868

Emailorientacion@la-purisima.org

També, pots deixar les teves dades en el formulari de contacte que trobaràs al final de la pàgina.

Estarem encantats d’atendre’t.


EDUCACIÓ ESPECIAL

El centre d’Educació Especial de La Puríssima és un centre preferent de discapacitat auditiva. Amb el temps, hem anat ampliant la nostra oferta educativa a alumnat amb discapacitat intel·lectual i pluridiscapacitat.

El CEE acull alumnat a partir dels 6 i fins als 21 anys, en les seves diferents modalitats d’escolarització.

Disposam de 6 aules amb un nombre d’alumnes reduït, en la qual es treballen conceptes, procediments i actituds que proporcionen a l’alumnat eines i estratègies per a desenvolupar al màxim les seves capacitats i habilitats.

A les aules d’Educació Especial, el procés d’ensenyament-aprenentatge s’enfoca de forma molt personalitzada i individualitzada per a cadascun dels nostres alumnes. La nostra metodologia prioritza l’aprenentatge significatiu, basat en un treball amb molt de reforç visual i manipulatiu, pròxim a la realitat de la vida quotidiana.
Cada curs iniciam un projecte que ens serveix de punt de partida per a emprendre una aventura d’aprenentatges. Alguns dels projectes dels cursos passats són «MasterChef» (Alimentació), «Més perfectes que un robot» (El cos humà), «Agència de Viatges» (Coneixem el món), «Creixo i m’independitzo» (Projecte d’autonomia).

Accedeix al següent document per a més informació:

INFORMACIÓ D’EDUCACIÓ ESPECIAL


AULA DE TRANSICIÓ A LA VIDA ADULTA

 

En aquest nou curs escolar 2020/21, hem afegit el TVA a la nostra oferta educativa; les sigles TVA indiquen Transició a la Vida Adulta. En el nostre centre, el TVA tindrà com a especialitat la reprografia.
La reprografia és un procés que ens permet reproduir qualsevol original digital o físic a través de diferents tècniques, en qualsevol format i dimensions. Els exemples més comuns són les fotocòpies o impressions, encara que també realitzarem un altre tipus de treball com poden ser cartelleria, retolació, etc.
El nostre objectiu és el de formar acadèmicament als nostres alumnes preparant-los per a la inserció en el món laboral, però no exclusivament això, sinó que cercam potenciar la seva autonomia en molts altres aspectes com puguin ser; el seu comportament, manera de vestir, cooperar, solucionar problemes del dia a dia, la seva autonomia a l’hora de desplaçar-se o la seva adaptació a diferents contextos quotidians, entre altres, per a què disposin d’eines i habilitats d’autonomia i poder-les aplicar a la seva realitat.

 

Accedeix al següent document per a més informació:

PRESENTACIÓ INFORMATIVA – TVA Reprografia


 


FORMULARI DE CONTACTE:

En aquest formulari ens facilitaran les dades bàsiques de contacte per a poder parlar amb vosaltres i informar-vos de tot allò que necessitin sobre el nostre centre.

Després d’haver-ho emplenat, ens posarem en contacte amb vostès.

Gràcies pel seu interès.

 

FORMACIÓ PROFESSIONAL BÀSICA

Benvolgudes famílies,

Vos facilitam diferents continguts del Col·legi La Puríssima per a presentar-nos virtualment.

En cas de necessitar de major informació perquè els teus fills puguin assistir, a partir del curs 2021-22, preguem vos poseu en contacte en nosaltres:

Telèfon: 971 733 868

Emailorientacion@la-purisima.org

També, pots deixar les teves dades en el formulari de contacte que trobaràs al final de la pàgina.

Estarem encantats d’atendre’t.


FORMACIÓ PROFESSIONAL BÀSICA

La formació professional bàsica que s’ofereix a La Purísima és un cicle de formació professional destinat a alumnes amb necessitats educatives especials que no han finalitzat l’ESO i que volen prosseguir els estudis cap a un camp de la formació professional. Aquests estudis formen part de l’educació obligatòria i gratuïta.

Accedeix al següent document per a més informació:

INFORMACIÓ DE FORMACIÓ PROFESSIONAL BÀSICA

 

 


FORMULARI DE CONTACTE:

En aquest formulari ens facilitaran les dades bàsiques de contacte per a poder parlar amb vosaltres i informar-vos de tot allò que necessitin sobre el nostre centre.

Després d’haver-ho emplenat, ens posarem en contacte amb vostès.

Gràcies pel seu interès.

 

FORMACIÓ PROFESSIONAL DE GRAU MITJÀ

NOVETAT CURS 2021/2022

Per al pròxim curs 2021/2022, el Col·legi la Puríssima comptarà  amb un nou projecte de formació:

FORMACIÓ PROFESSIONAL DE GRAU MITJÀ

TÈCNIC EN ATENCIÓ A PERSONES EN SITUACIÓ DE DEPENDÈNCIA

2000 hores de formació – 100% PRESENCIAL
Organizat en 2 cursos lectius.

REQUISITS D’ACCÉS
Accés directe:
  • Estar en possessió de el títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria o d’un nivell acadèmic superior.
  • Estar en possessió d’un Títol Professional Bàsic (Formació Professional Bàsica).
  • Estar en possessió d’un títol de Tècnic o de Tècnic Auxiliar o equivalent a efectes acadèmics.
  • Haver superat el segon curs del Batxillerat Unificat i Polivalent (BUP).
  • Haver superat la prova d’accés a la Universitat per a majors de 25 anys.

Accés mitjançant prova (per als qui no tinguin algun dels requisits anteriors).

Haver superat la prova d’accés a cicles formatius de grau mitjà (es requerirà tenir, almenys, disset anys, complerts l’any de realització de la prova).

 


Obté més informació en el següent enllaç:

MÉS INFORMACIÓ – FP GRAU MITJÀ TÈCNIC D’ATENCIÓ A PERSONES EN SITUACIÓ DE DEPENDÈNCIA


FORMULARI DE CONTACTE:

En aquest formulari ens facilitareu les dades bàsiques de contacte per a poder parlar amb vostès i informar-los de tot allò que necessitin sobre el nostre centre.

Després d’haver-lo emplenat, ens posarem en contacte amb vostès.

Gràcies pel vostre interès.

CENTRE OCUPACIONAL

CENTRE OCUPACIONAL

El nostre centre té com a objectiu garantir els serveis de teràpia ocupacional i d’ajust personal i social a les persones amb discapacitat, quan pel grau de la seva minusvalidesa no puguin integrar-se en una empresa o en un centre especial d’ocupació.

El servei ocupacional fomenta la participació activa de les persones amb discapacitat en la vida social, a través de diferents tallers que giren i són motivades per l’interès dels usuaris.

El perfil d’usuari va dirigit a persones majors de 18 anys.

REQUISITS:

Persones amb discapacitat intel·lectual i del desenvolupament, majors de 16 anys o menors en casos excepcionals, a partir del 33% de discapacitat.
Persones amb discapacitat psíquica associada a un trastorn mental, majors de 18 anys, a partir del 33% de discapacitat.

Places autoritzades: 66 Places

Places concertades: 60 Places


EL NOSTRE CENTRE OCUPACIONAL:

L’objectiu principal del Centre Ocupacional La Puríssima és garantir una formació integral de la persona, per aquest motiu s’ofereixen uns serveis multidisciplinaris a través de diferents tallers i serveis.

La finalitat és aconseguir una major autonomia personal, així com fomentar i potenciar diferents habilitats per a facilitar la seva integració familiar i social mitjançant activitats terapèutiques ocupacionals o de benestar.

El centre manté un concert de 60 places amb el Consell de Mallorca, Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS), i disposa de 6 places més autoritzades.

 


FORMULARI DE CONTACTE:

En aquest formulari ens facilitaran les dades bàsiques de contacte per a poder parlar amb vosaltres i informar-vos de tot allò que necessitin sobre el nostre centre.

Després d’haver-ho emplenat, ens posarem en contacte amb vostès.

Gràcies pel seu interès.