Personal de suport

Els departaments i els equips educatius es consideren òrgans de suport i assessorament de l’alumnat.  Els òrgans de suport, permeten la coordinació vertical de les actuacions del professorat i els equips d’assessoraments garanteixen la unitat d’acció i l’adequació de les intervencions pedagògiques a les possibilitats dels alumnes.

Tots això, tenen un principal objectiu: el desenvolupament personal i pedagògic de l’alumnat. Un aprenentatge centrat en la persona on el benestar i l’equilibri emocional juguen un paper molt important per a poder garantir l’èxit acadèmic.

Els departaments didàctics són els òrgans bàsics encarregats d’organitzar i desenvolupar els ensenyaments propis de les diferents àrees que ofereix La Puríssima: Orientació, idiomes, logopèdia, serveis socials… de tal manera que es programen les matèries i/o mòduls que tinguin assignats, i les activitats que se’ls encomanin, dins de l’àmbit de les seves competències.

A continuació us detallem els diferents departaments amb els quals compta el centre.