¡ Coneix-nos!

El Servei Ocupacional La Puríssima és un servei que dona suport a la persona amb discapacitat intel·lectual i del desenvolupament amb l’objectiu d’aconseguir el màxim desenvolupo personal i inclusió social mitjançant activitats terapèutiques ocupacionals o de benestar.

La Missió del S.O. La Puríssima és aconseguir una Formació Integral de la persona per a aconseguir la seva plena realització i autonomia personal.

El pes d’una mena d’activitats o d’un altre ve determinat per la valoració de les necessitats de suport de cada persona, la seva edat, les motivacions i les necessitats personals.

El servei ocupacional s’ha d’adaptar a les circumstàncies de la persona i de l’entorn social en el qual viu. El servei es pot prestar en activitats i entorns de la comunitat per a afavorir la inclusió i participació social, però sempre fora del domicili de la persona.

El perfil d’usuari va dirigit principalment a persones majors de 18 anys.