L’etapa de Primària en el col·legi La Puríssima és, dins de l’ensenyament ordinari, un marc de convivència on el desenvolupament personal s’uneix a la inclusió social d’alumnes amb necessitats especials.

El claustre de professors que integra aquests nivells treballa amb il·lusió i constància per a aconseguir les màximes competències en els nostres alumnes en totes les àrees adaptant una formació individualitzada per a cadascun d’ells.

La nostra missió en aquesta etapa és formar persones amb el carisma franciscà que puguin ser futurs habitants d’un món més fratern, més ecològic, més pacífic seguint els principis de la nostra fundadora Venerable Mare Francisca.