Missió

“Educació basada en la persona”

El Col·legi La Puríssima pretén dur a terme una acció educativa respectuosa amb cadascun dels alumnes, amb la mirada posada en el seu creixement integral, així com en el seu projecte de vida on s’intenta aprofitar tots els mitjans per a aconseguir l’excel·lència educativa i la felicitat en cadascun d’ells.

Concebem l’educació com un instrument clau en el creixement personal i en el progrés social dels joves.

Educació en valors, metodologies innovadores, currículum flexible, espais digitals o
l’ús de dispositius mòbils són només algunes de les estratègies que els nostres educadors posen al servei dels alumnes per a obtenir una educació de qualitat.

Visió

“Eduquem per a la vida: diferents capacitats, igualtat d’oportunitats”

L’atenció a la diversitat és un dels trets distintius del Col·legi La Puríssima. El dret a l’educació és un principi indefugible que emana de la mateixa condició humana.
Tots tenim els mateixos drets i per aquest motiu treballem perquè tots els alumnes, sigui com sigui la seva condició, trobin el seu lloc en la nostra comunitat educativa i assistencial.

L’objectiu dels nostres mestres, professors, monitors i tota la família EFI és oferir a cada a estudiant allò que necessita per a aconseguir una formació globalitzada.

Valors

A través de valors cristians com la Pau, el Bé, la misericòrdia i la fraternitat, pretenem oferir als nostres alumnes una educació humanitzadora i llibertadora que conreï no sols la ment sinó també l’esperit.