Els mes petits.

En l’etapa d’Educació Infantil de segón cicle atenem el progressiu desenvolupament afectiu, a través de la construcció de nous vincles i relacions amb les persones adultes i entre els nens i les nenes de les diferents edats del cicle; es facilita que elaborin una imatge positiva i equilibrada de si mateixos, així com que adquireixin autonomia personal i hàbits de control corporal. Es promou el descobriment de les característiques físiques, socials i culturals del mitjà, i l’adquisició de pautes elementals de convivència i relació social, així com el desenvolupament de la comunicació i el llenguatge.

Una educació en valors, educació per al consum responsable i sostenible i la promoció i educació per a la salut.

Si desitges conèixer les nostres metodologies de treball així com les diferents activitats que realitzem en classe durant el curs, fes clic en els següents enllaços.

Podràs conèixer també com pots posar-te en contacte amb els nostres tutors d’etapa.