La nostra àrea educativa ordinària abasta l’etapa infantil des dels 3 anys, l’etapa primària i l’etapa secundària. Oferim també una Formació professional bàsica i de grau mitjà.

L’Educació Especial també és un pilar del nostre Centre i està destinada a alumnes amb necessitats educatives especials, ja sigui per sobredotació intel·lectual o bé per discapacitats psíquiques, físiques o sensorials.

Una tercera àrea que forma part del nostre família és el Servei ocupacional format per usuaris amb discapacitat als quals garantir els serveis de teràpia ocupacional i d’ajust personal i social quan pel grau de la seva minusvalidesa no puguin integrar-se en una empresa o en un centre especial d’ocupació.

Accedeix a cadascuna de les nostres àrees i etapes per a conèixer més el nostre Centre.