En l’actualitat l’FP són els estudis professionals més pròxims a la realitat del mercat de treball i donen resposta a la necessitat de personal qualificat especialitzat en els diferents sectors professionals per a respondre a l’actual demanda d’ocupació.

Si analitzem la seva alta inserció laboral podem afirmar que l’FP ja s’ha transformat en una formació que respon a la demanda real d’ocupació, ara és el moment del canvi en la societat espanyola. (M.Educació)

En el centre LA *PURISIMA comptem amb els següents cursos de formació: