En l’etapa d’Educació Secundària Obligatòria es té com a objectiu principal desenvolupar i consolidar hàbits d’estudi, treball individual i en equip com a condició necessària perquè els estudiants puguin formar part del seu propi processo ensenyament-aprenentatge. No sols es pretén formar al nostre alumnat amb tots aquells coneixements necessaris, sinó que també es treballa de manera transversal la responsabilitat, l’empatia, la comunicació i l’autonomia amb el propòsit de preparar-los per a continuar formant-se o per al món laboral.
Finalment, com a lema del col·legi “Diferents capacitats igualtat d’oportunitats” es vol aconseguir la inclusió i igualtat d’oportunitats dels alumnes que presenten Necessitats Educatives Especials, impulsant d’aquesta manera un clima de respecte i bona convivència social.