En el centre LA PURISIMA comptem amb els següents cicles d’educació infantil: