Talents
Maquetació
Festivitat
Ombres
Premis
Natura
Idiomes
CECE
Optatives
Excursió
Tecnologia
Teràpia Ocupacional
Banc d’aliments ’23
Sant Francesc’ 23
DOMUND’23
ASSISTÈNCIA
BANC SABADELL