FORMA DE TREBALL

Els agrupaments de l’alumnat no es fan només per criteri d’edat, es tenen en compte altres aspectes: capacitats, necessitats, característiques de l’alumne/a…

 • Els 15 primers dies del curs ens permetem fer canvis de grup en funció de les
 • necessitats del nostre alumnat.
 • Els alumnes tenen, segons les seves necessitats, suport pedagògic i logopèdic, dins i fora de l’aula.
 • Comptem també amb l’ajuda de l’auxiliar tècnic educatiu.
 • Projecte anual.
 • Robòtica dins de l’horari escolar.
 • Es treballa per competències, de manera global , prioritzant aprenentatges funcionals
 • Rebem visites en el nostre centre , de l’equip de *IBSMIA, per a fer un seguiment amb les famílies i alumnes.
 • Atenció directa a les famílies des del col·legi.

RECURSOS PERSONALS

 • 6 TUTORS ESPECIALISTES EN EDUCACIÓ ESPECIAL .
 • PT (SUPORT PEDAGÒGIC).
 • AL (SUPORT LOGOPÈDIC).
 • LLIGUI (AUXILIAR TÈCNIC EDUCATIU).
 • MESTRES ESPECIALISTES EN EDUCACIÓ FÍSICA, EN MÚSICA I VALORS.