Les sigles TVA indiquen Transició a la Vida Adulta. En el nostre centre, el TVA té com a especialitat la reprografia.

La reprografia és un procés que ens permet reproduir qualsevol original digital o físic a través de diferents tècniques, en qualsevol format i dimensions. Els exemples més comuns són les fotocòpies o impressions, encara que també realitzarem un altre tipus de treballs com poden ser cartelleria, retolació etc.

El nostre objectiu és el de formar acadèmicament als nostres alumnes preparant-los per a la inserció en el món laboral, però no exclusivament això, sinó que busquem potenciar la seva autonomia en molts altres aspectes com puguin ser; el seu comportament, manera de vestir, cooperar, solucionar problemes del dia a dia, la seva autonomia a l’hora de desplaçar-se o la seva adaptació a diferents contextos quotidians perquè es puguin desembolicar amb soltesa.