Us presentem el nostre equip docent en l’etapa de secundària.

Marina Gual
Cap d’estudis
Esteban González
Tutor de 1º ESO
Miquel Nadal
Tutor 2ºESO
Cristina Fernández
Tutora de 3ºESO
Patricia Guasp
Tutora de 4ºESO
Refugio Guardiola
Professora de Catalán
Lars Garcia
Professor de E.Física
Ramón Suau
Professor de Plástica
Luisa anguera
Professora de Filosofia
Marga Ponsa
Professora de Música
Javier Balaguer
Professor de ciencias
Mª Aina Bover
Professora de ciencias
Cristina Jover
Pedagoga terapéutica
Tomeu Pascual
Tallers de Robótica