EduCaixa és la plataforma educativa de l’Obra Social “la Caixa” especialment dissenyada per a facilitar al professorat mitjans per a preparar i organitzar les seves classes sobre els següents temes: ciència, cultura, valors socials i educació financera

En Educació Secundària Obligatòria, des de fa alguns anys alguns alumnes de 4t ESO participen en programes educatius en temes tecnològics i socials, desenvolupant la seva competència digital i progressant en el coneixement del món que els envolta. En aquest context, participen en concursos d’àmbit nacional, desenvolupant projectes i idees pròpies  relacionades amb els ODS (Objectius de Desenvolupament Sostenible) de Nacions Unides, mobilitzant per a això la competència digital, la competència emprenedora, la competència crítica, el treball l’equip i la resiliència.