Us presentem el nostre equip docent en l’etapa d’Infantil.

Refugio Guardiola
Jefa de Estudis
Mery Jiménez
Tutora 5 Anys -A-
Laura Alguacil
Tutora de 5 anys -B-
Arantxa Blach
Tutora 4 anys -A-
Laura Delgado
Tutora 4 anys -B-
Cristina Juan
Tutora 3 anys -A-
Patricia Cruz
Tutora 3 anys -B-
Manolo Olmos
Profesor E.Física
Marina Martí
Professora d’Inglés
Cati Pujadas
Professora de Música