Com contactar amb el nostre professorat de l’etapa infantil?

En Educació Infantil utilitzem com a mitjà de comunicació la plataforma Clickedu i el Blog com un espai en el qual compartim recursos, idees, experiències de classe i treballs… amb l’objectiu de desenvolupar el potencial dels alumnes d’aquest nivell educatiu i que les famílies estiguin constantment informades de les activitats d’aula i fora d’ella.

Utilitzem el Meet en les tutories que per circumstàncies personals de la família no es poden realitzar de manera presencial en horari lectiu.

Si ho desitgeu, podeu posar-vos en contacte amb els nostres tutors de l’etapa d’Infantil a través de la plataforma Clickedu o bé enviant-los un email. Podreu trobar l’horari de tutories al costat de l’email del professor amb el qual vulgueu posar-vos en contacte.