Mètode de l’algorisme basat en números

És un mètode d’ensenyament i aprenentatge de les matemàtiques, que comença en Educació Infantil, amb la finalitat d’eliminar els algorismes tancats i donar més flexibilitat a l’alumne en la resolució de problemes.

Aquesta metodologia treballa la descomposició dels nombres a través de materials manipulatius que fomenten el càlcul mental.

El que caracteritza a aquesta metodologia d’ensenyament és el seu caràcter obert -és possible donar amb la solució correcta de diferents maneres- i el fet que la base sobre la qual treballa l’alumnat són els números, on les unitats, les desenes, les centenes… es componen i es descomponen lliurement sense aplicar una determinada regla o criteri per a la seva resolució final.